Offertförfrågan inför tryck av ny bild

Innan ett original kan tryckas första gången, måste originalet fotograferas (eller scannas), provtryckas, monteras för rätt placering på pappret i olika storlekar och anpassas efter önskemål.

Gör så här:

    1. Du fyller i nedanstående formulär för en offert-förfrågan. Om du har ett eget fotografi av bilden gör jag först en gratis kvalitetsbedömning av fotografiet. Jag återkommer sedan med möjlig leveranstid, behov av bildbehandling, antal färgprovtryck och pris inklusive montering.
    2. Du godkänner offerten genom att beställa det som behövs enligt offerten.
    3. Du godkänner ett av provtrycken och därefter monteringen av detta. Godkännandet sker via mejl. Därefter kan du beställa de antal tryck du vill ha.

Fyll i detta formulär en gång per ny bild som du inte tryckt hos oss tidigare.

Uppladdning av eget foto
  • Se till att bilden är i JPEG-format (max 20 MB)
  • Redigera inte bilden själv.
  • Namnge bildfilen till samma namn som motivet.